Agil systemudvikling

Når der skal udvikles en app, et nyt website eller andet lignende, kan det være svært at finde ud af hvordan man formår at indkludere de rette elementer og foretage de tiltag, som kan gavne slutproduktet. Udviklingen og processen skal derfor være nøje struktureret og planlagt, for at du kan nå i mål med netop din idé. 

Fortis

En træningsapp, der er målrettet styrketræning.

OmniPod

Ny social medieplatform for podcasters.

CURVEX

Se din hjernes aktivitetsniveau i CURVEx meditations-app.

Hvilke metoder bruger vi?

MeeW’s tech-team arbejder ud fra den agile udviklingsmetode ved navn SCRUM. Udviklingsmetoden har stort fokus på projektledelse, og der er derfor både en Scrum Master og et udviklingsteam der samlet er med til at udvikle og eksekvere på de projektidéer du som kunde har sat i værk ud fra din virksomheds koncept, behov og krav.

Vores tech-team arbejder dermed sagt ikke ud fra en lineær procesudvikling, tværtimod mener vi at den bedste udvikling finder sted, når flere parter i vekselvirkning med hinanden udarbejder produktet.

Hvad gør vi?

Undervejs i projektforløbet, vil der blive foretaget og planlagt adskillige sprints for at jeres projektidé kan blive vækket til livs.

Vores tech-team committer sig til en række arbejdsopgaver, som de vurderer, er mulige at gennemføre inden for den angivne tidsramme. Der bliver derfor i backloggen samlet alle de features, som anses for at være nødvendige – her tænkes der både på funktionaliteten, flow, design og andre lignende tiltag der er nødvendige for udformningen af projektidéen.

Der bliver udarbejdet en række stories, som skal skabe en sammenhæng for projektet, dets kravspecifikationer (funktionelle krav, systemkrav og kvalitetskrav) og udviklingskrav der fastlagt i samarbejde med dig. Herefter inddeles disse stories i forskellige milepæle, som vores udviklere arbejder hen imod for at løse.

Selvom en stor del af arbejdet bærer præg af en klar sprint planning, foretager vi løbende stand-ups og demo-møder der skal sikre en gensidig sparring mellem udviklerne og dig som kunde. Vi releaser og tester indholdet undervejs, så der kan opspores fejl og ydelsen kan kvalitetssikres.

En stor del af vores fokus og arbejde hviler derfor på, løbende at kunne udføre et stykke arbejde, der tilføjer værdi til din virksomhed og slutbrugere, uanset om der opstår ændringer undervejs i projektforløbet.

Har du set vores seneste Appudvikling?

En stor del af vores tech-team sidder til dagligt og udvikler apps, da flere og flere virksomheder ønsker at videregive deres budskaber og konceptidéer via apps. 

Klienter

Tech for flere førende brands

Har du lyst til at høre mere?

Lad os hjælpe dig med at føre din idé ud i livet.